Dobrovolní hasiči v Jeseníku budou mít novou hasičárnu

Město Jeseník vybuduje pro Sbor a Jednotku dobrovolných hasičů moderní zbrojnici. Po dvou získaných dotacích a výběru dodavatele její výstavbě aktuálně  nic nebrání. Do nové budovy by se měli dobrovolní hasiči přesunout už v příštím roce.

„Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Jeseník má nezastupitelnou úlohu v požární ochraně. Nejenže se účastní výjezdů po boku profesionálů, navíc v době, kdy profesionální hasiči jsou na výjezdu, drží pohotovost. Je tedy nutné, abychom jim poskytli patřičné zázemí,“ uvádí starostka města Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Nová budova, jejíž výstavba se plánuje v lokalitě Zóny za Podjezdem, bude splňovat současné požadavky na výkon služby jednotky požární ochrany. Stávající hala v areálu budov na ulici Tovární, je ve zcela nevyhovujícím stavu. U moderní budovy je benefitem i snížení provozních nákladů, kterými jsou v současné době opravy a údržba stávajícího objektu zbrojnice nebo spotřeba energií.

 „V roce 2018 byla podána žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu, kdy město z důvodu již vyčerpané alokace v první fázi nebylo podpořeno. O to příjemnější bylo zjištění, že poskytovatel dotace na sklonku roku 2020 doplnil alokaci výzvy a záměr výstavby nové zbrojnice, včetně zpevněných ploch, oplocení a přístupového chodníku s veřejným osvětlením podpořil,“ vysvětluje Jiří Uher, vedoucí odboru investic a majetku Městského úřadu Jeseník.

Kromě této dotace se podařilo městu Jeseník získat i dotaci z Ministerstva vnitra. Celková finanční náročnost je vyčíslena na dvaadvacet milionů korun Kč, významnou část tak pokryjí dotační prostředky. V pondělí 11. října schválila Rada města Jeseníku uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby. Termín dokončení výstavby je plánován v roce 2022.

Související články

Nejpopulárnější